hygienické a informativní přílohy


» VÝTAH Z LEGISLATIVNÍCH PŘEDPISŮ PRO PODNIKATELE» HYGIENICKÉ PŘEDPISY

» VYHLÁŠKA MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ č. 137/2004 Sb.
o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb.

» VYHLÁŠKA MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ č. 296/1997 Sb.,
kterou se stanoví pravidla pro výběr epidemiologických rizikových skupin potravin» ZÁSADY PRO DĚLENÍ MASA NA KUCHAŘSKÉ ÚČELY» ALERGENY - POVINNOST POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O POTRAVINÁCH» MODERNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ - INFORMACEVšechny shora uvedené legislativní a hygienické předpisy platí v době zpracování tohot CD-ROMu.
Případnou aktualizaci naleznete na www.receptury.com.
verze 6.0/2015
Copyright © 2015 Radek Runštuk - R plus