hygienické a informativní přílohy

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Sbírka zákonů, částka 98,
ze dne 12 prosince 1997 č. 296/1997 Sb.

296
V Y H L Á Š K A

kterou se stanoví pravidla pro výběr epidemiologicky
rizikových skupin potravin


   Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 písm. g) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů:

§ 1

Pro účely této vyhlášky se rozumí
  1. potravinami určenými k přímé spotřebě potraviny, které se konzumují v nezměněném stavu, potraviny tepelně opracované, které se konzumují v tepelném nebo studeném stavu, a sušené potraviny, které musí být před spotřebou smíchány s teplou nebo studenou tekutinou,
  2. patogenním agens (činitelem) původce onemocnění z potravin (bakterie, viry, plísně, paraziti a toxiny bakterií a plísní).

§ 2

   Pro účely výkonu státního dozoru se jako epidemiologicky rizikové skupiny potravin vybírají potraviny určené k přímé spotřebě, které
  1. neprocházejí při výrobě technologickým postupem, který patogenní agens ničí nebo odstraňuje,
  2. procházejí technologickým postupem, který nezaručuje úplné zničení nebo odstranění patogenního agens,
  3. procházejí fázovými technologickými postupy, které patogenní agens zprvu ničí, avšak následně při konečném zpracování nevylučují riziko opětovné kontaminace patogenním agens.

§ 3

   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

nahoru
verze 6.0/2015
Copyright © 2015 Radek Runštuk - R plus